Momskompensasjon for frivillige organisasjoner og tid for å søke SkatteFUNN

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester Dette gjelder også for kostnader...

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva.-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale...

Skattemeldingen for 2021 – frister og info

Det er tid for skattemeldingen. Vi gir deg nyttige tips og råd – og en...

Generalforsamling i et aksjeselskap

Her kan du lese om reglene i aksjeloven om å gjennomføre generalforsamling. Vi ser på...

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Nye reiseavtaler i staten har kommet på plass, med satser som gjelder fra 1. januar...

Endringer i skatter, avgifter og regelverk i 2022

I tillegg til skatte- og avgiftsendringer for 2022 finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt...