Velkommen til PKF ReVisjons gratis skattekurs

Hold deg oppdatert! PKF ReVisjons gratis skattekurs har blitt en svært populær begivenhet. Hvert år...

2023: skatt – avgift – arbeidsliv

Riktig god adventstid! Mens du venter på at julefreden skal senke seg, kan du i...

Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret, og mange ting skal forberedes og...

Statsbudsjettet 2023

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det blant annet økt utbytte- og formuesskatt samtidig...

Sommernytt

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste...

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner og tid for å søke SkatteFUNN

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester Dette gjelder også for kostnader...

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva.-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale...

Skattemeldingen for 2021 – frister og info

Det er tid for skattemeldingen. Vi gir deg nyttige tips og råd – og en...

Generalforsamling i et aksjeselskap

Her kan du lese om reglene i aksjeloven om å gjennomføre generalforsamling. Vi ser på...

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Nye reiseavtaler i staten har kommet på plass, med satser som gjelder fra 1. januar...