Skattekurs

Vi gjennomgår årlig de viktigste skatte- og avgiftsendringene, og foreleser også om hva bedriftseiere, daglige ledere, økonomiansvarlige og regnskapsførere bør ha fokus på. Kursene er meget populære, med nær 150 deltagere fordelt på fire kurs.

Kurset avholdes i PKF ReVisjon sitt kurslokale i Sandstuveien 70, 2. etasje.

Velg mellom fire tidspunkt:

  • Onsdag 18.01.2023, kl. 13:00-16:00
  • Onsdag 18.01.2023, kl. 17:00-20:30
  • Torsdag 19.01.2023, kl. 09:00-12:00
  • Torsdag 19.01.2023, kl. 13:00-16:00

Det er ingen deltakeravgift.

Påmeldingsfrist: 17. januar 2023.
Dersom et eller flere kurs blir fulltegnet, vil vi gi beskjed per e-post. De 40 første som melder seg på er sikret plass.

Foredragsholder: Vidar Brobakken
Vidar Brobakken er jurist og advokat. Han har emneansvar og underviser i fagene erstatningsrett og skatterett på Handelshøgskolen Innlandet. Vidar har mer enn 25 års erfaring fra egen advokatvirksomhet, og han har vært tingrettsdommer. Hans forskningsinteresser er knyttet til erstatningsrett, særlig profesjonsansvar, og skatterett. 

Er du ikke kunde hos PKF ReVisjon, men ønsker å få invitasjon til kurs, meld deg på vårt nyhetsbrev. Hvordan fremgår nederst på denne siden.

Temaer for kurset:

  • Viktige endringer i statsbudsjettet for 2023 – skatt og avgift
  • Andre aktuelle nyheter, dommer og uttalelser i løpet av 2022
  • Nyheter innen regnskap, bokføring og aksjelovgivning m.m
  • Styrets ansvar, og da særskilt med hensyn til fortsatt drift
  • Utredning om ny skattelov.

Anslått timefordeling/etterutdanningstimer: 
Skatt/avgift 2t, finansregnskap 0,5t, rettslære 0,5t

PKF ReVisjon som kurstilbyder

Vi har også bred erfaring med å holde kurs for blant annet Skattebetalerforeningen. Send epost dersom du ønsker mer informasjon om vår kursvirksomhet.

Portrettbilde av Barbro
Barbro Hanekamhaug

Partner
Fagansvarlig
Statsautorisert revisor
bh@pkf.no
+47 982 06 342

Hjelper deg med: Revisjon, Kurs, Selskapsstruktur og omorganisering _, _