Årlig GRATIS skattekurs

I januar hvert år avholder vi vårt populære skattekurs. Advokat Vidar Brobakken gjennomgår de viktigste skatte- og avgiftsendringene, og foreleser også om hva bedriftseiere, daglige ledere, økonomiansvarlige og regnskapsførere bør ha fokus på. Kursene er meget populære, med årlig 140-180 deltagere. Skattekursene den 16. og 31. januar 2018 har følgende tema:

  • Viktige endringer i statsbudsjettet for 2018 – skatt og avgift
  • Nyheter og endringer i 2017
  • Viktige uttalelser og dommer
  • Endringer i aksjeloven i 2017
  • Ny personopplysningslov.

FOREDRAGSHOLDER: Advokat Vidar Brobakken

Meld deg på skattekurs her!

Er du ikke kunde hos PKF Beckman Lundevall Revisjon men ønsker å få invitasjon til kurs, send en epost til kurs@pkf.no.

PKF Beckman Lundevall som kurstilbyder

Vi har også bred erfaring med å holde kurs for blant annet Skattebetalerforeningen. Send epost til bh@pkf.no dersom du ønsker mer informasjon om vår kursvirksomhet.