Enklere regnskap med Tripletex

For å kunne jobbe godt med regnskap er det viktig å ha et effektivt og fleksibelt økonomisystem. Derfor har vi valgt Tripletex – et skybasert system kjent for sine mange integrasjonsmuligheter, som gjør at virksomheten din enkelt kan ta det i bruk.

Tripletex logo

Våre regnskapstjenester:

Forretnings- og regnskapsførsel

 • Regnskapsføring, herunder lønnsinnberetning
 • Avstemminger
 • Regnskapsopprydding, herunder vikariat i økonomiavdeling
 • Merverdiavgift
 • Fakturering
 • Lei en økonomisjef

Økonomi- og virksomhetsstyring

 • Budsjettering, likviditetsstyring, kapitalplanlegging
 • Kapitaløkning/-nedsettelse
 • Gjennomføring av fusjon og fisjon
 • Analyse av selskaper (økonomisk helsesjekk)
 • Organisering, utforming og etablering av rutiner knyttet til interne kontrollaktiviteter (regnskap, salg, innkjøp, lønn mv)

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

 • Årsregnskap med noter
 • Skattemelding med vedlegg, inkl. aksjonærregisteroppgave
 • Konsernregnskap

Rådgiver for styret og ledelsen

 • Bistå med administrative rutiner og formalia, inkludert aksjeeierbok, styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller
 • Styrets handlingsplan: Hva må styret gjøre – og når?
 • Utarbeidelse av avtaler, herunder låneavtaler og ansettelsesavtaler

Vi hjelper deg med regnskap

Portrettbilde av Mads
Mads Takla

Partner
Statsautorisert revisor
mt@pkf.no
+47 938 12 408

Hjelper deg med:
Revisjon, Regnskap, Starte aksjeselskap