Om PKF ReVisjon

Vår historie

Beckman Lundevall Revisjon AS ble stiftet 1. oktober 2001 som følge av en sammenslåing av revisjonsselskapene Beckmans Revisjon AS og Revisjonsfirmaet Lundevall DA. I 2015 endret vi navn fra Beckman Lundevall Revisjon AS til PKF Beckman Lundevall Revisjon AS. I 2016 fusjonerte vi med Alba Revisjon AS og i 2019 med SMB ReVisjon AS. Vi endret navn til PKF ReVisjon AS i desember 2018. Per august 2022 er det 29 ansatte i PKF ReVisjon AS.

Solid fundament for videre vekst

Vi har en lang historie, og har tilbudt revisjon og rådgivningstjenester til små og store klienter i Oslo og omegn. Fusjonene i 2016 og 2019 ble en naturlig følge av et ønske om et solid fundament for videre vekst.

Revisjons- og rådgivningsvirksomhet

PKF ReVisjon er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med klienter innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av vår klientmasse er lokalisert i østlandsområdet, samtidig som vi har større klienter med kontorer og avdelinger over hele landet. Vår deltakelse og medlemskap i PKF International sikrer vår internasjonale tilknytning.

Dyktige medarbeidere

Våre hovedtjenesteområder er revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Dyktige medarbeidere sikrer våre klienter spisskompetanse innen disse fagområdene, samtidig som vi ved behov drar nytte av vårt kompetansenettverk i form av advokater og annen fagekspertise. Dette gjør at vi kan tilby våre klienter et helhetlig tilbud av tjenester.

Nærhet til våre klienter

Som klient har man en dedikert kontaktperson/team hos oss som man forholder seg til – og som kjenner selskapet.

Organisering

PKF ReVisjon har en tredelt organisasjonsstruktur med partnere, managere og medarbeidere. Vår størrelse gjør oss i stand til å være dynamiske og effektive med korte beslutningslinjer. Sammensetningen av medarbeidere på oppdrag avhenger av klientens størrelse og oppgavene som skal utføres. Det vil alltid foretas en vurdering som sikrer den kompetanse som er påkrevet.

Språk

Foruten nordiske språk og engelsk har vi språkkompetanse innen fransk, spansk, italiensk, japansk, urdu og hindi.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss