Revisor i Oslo

To mennesker som går i gangen og snakker med hverandre

PKF Revisjon er din revisor i Oslo. Ut fra de behovene ditt selskap har, setter vi sammen et tilpasset team av revisorer slik at vi sammen kan oppnå et verdifullt resultat. Slik tilbyr vi effektiv og kvalitetssikret revisjon til virksomheter i og omkring Oslo og Akershus.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Effektivitet og kvalitet

Hos PKF ReVisjon er alt vi gjør preget av effektivitet og kvalitet. Som godkjent revisjonsselskap er vi underlagt tilsyn fra Finanstilsynet så vel som fra Den norske Revisorforening. Våre kunder kan være trygge på at vi leverer revisjon innenfor lovpålagte rammer.

Våre revisorer holder et høyt faglig nivå, med bl.a. seks statsautoriserte og åtte registrerte revisorer, som i tillegg er opptatt av at du skal oppleve en god og effektiv revisjonsprosess.

Din lokale revisor

Vi holder til sentralt i Oslo, på Ryen, som gjør at det blir enkelt å møtes. Vi er opptatt av å være tilgjengelig for våre kunder og anser nærhet som nøkkelen til et verdifullt samarbeid.

Det er ikke bare geografisk nærhet som er viktig for å lykkes. Som revisorer ser vi virksomheten din med nye øyne, noe som gjør at vi kan gi deg tilbakemeldinger vedrørende forbedringspotensial og svake sider. Gjennom en slik sparring kan vi sammen oppnå merverdi.

Vi jobber aktivt for å skape en tett relasjon til alle kundene våre og ønsker å være din fortrukne samarbeidspartner innen revisjon.

Våre kunder og tjenester

PKF ReVisjon har en diversifisert kundeportefølje med alt fra store aksjeselskaper til små enkeltpersonforetak, frivillige organisasjoner og foreninger. En variert portefølje er en aktiv målsetting. Vi tilbyr tjenester innen flere forskjellige områder:

  • Lovpålagt uavhengig finansiell revisjon
  • Årsregnskap og skattemelding
  • Andre former for revisjon
  • Regnskap og regnskapsbistand
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Etablering og avvikling av virksomhet

Skal du starte AS? Vi hjelper deg fra A til Å og tilbyr gratis oppstartsmøte.

Ta kontakt for spørsmål eller for bistand med revisjon, på telefon eller via kontaktskjema. Vi ser frem til å høre fra deg!

Les mer om å starte aksjeselskap her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

PKF ReVisjon Oslo
Sandstuveien 70G,
0680 Oslo

Kontakt oss