Starte aksjeselskap? Vi bistår med oppstart av AS, fra A til Å.

Syv kolleger står samlet på kontoret og smiler

Våre revisorer har spisskompetanse på å starte aksjeselskap og tilbyr deg personlig service. Aksjeselskap er den mest vanlige og anerkjente organisasjonsformen.

Vi ønsker å gi deg en god start og tilbyr et kostnadsfritt oppstartsmøte. Våre revisorer og rådgivere kan hjelpe deg med å registrere ditt AS.

Vi tilbyr deg et gratis og uforpliktende oppstartsmøte digitalt eller i vårt kontorlokale i Oslo.

Kontakt oss

Rådgivning

Det er flere veivalg som må tas og en rekke fallgruver som må unngås. Du kan forretningsområdet ditt, men hva med revisjon, regnskap samt rådgivning om skatte- og avgiftsreglene? Dette er vårt fagområde, og vår oppgave er å hjelpe deg til gode resultater. Hos oss har du alltid tilgang til en kompetent revisor som sparringpartner. PKF ReVisjon vil være din uavhengige medspiller.

Disse aksjeselskapene må ha revisjon

Et aksjeselskap må ha revisjon dersom det overskrider en av disse grenseverdiene:

  •  Årlige driftsinntekter 6 MNOK
  •  Balansesum 23 NNOK
  •  10 ansatte.

Morselskap uten konsernregnskapsplikt må forholde seg til terskelverdiene samlet for konsernet. Overstiger konsernet terskelverdiene kan ikke morselskapet fravelge revisor.

Hvorfor velge oss?

Vi i PKF ReVisjon er opptatt av at du skal oppnå merverdi av den lovpålagte revisjonen utover å motta en bekreftelse på årsregnskapet. Under revisjonen arbeider vi tett mot styret / daglig leder og oppnår gjennom prosessen et eksternt bilde av selskapet med en tilhørende mulighet til å gi tilbakemeldinger vedrørende svake sider og forbedringspotensial. Vi vil også fungere som en ressurs for foretaket i forbindelse med økonomiske og regnskapsmessige problemstillinger. Ved utførelsen av revisjonen vektlegges effektivitet og kvalitet. Revisjonen skal utføres innen de lovpålagte rammer, samtidig som våre kunder skal oppleve en rask revisjonsprosess. Omfanget av revisjonsprosessen vil avhenge av de interne rutinene som er etablert i selskapet og kvaliteten på regnskapsregistreringen.

Få en god start – ring og avtal uforpliktende oppstartsmøte

Portrettbilde av Mads
Mads Takla

Partner
Statsautorisert revisor
mt@pkf.no
+47 938 12 408

Hjelper deg med:
Revisjon, Regnskap, Starte aksjeselskap

Portrettbilde av Sanchit som smiler
Sanchit Chattree

Partner
Marked- og rekrutteringsansvarlig
Statsautorisert revisor
sc@pkf.no
+47 901 44 743

Hjelper deg med:
RevisjonStarte aksjeselskap, Karriere