Revisor i Oslo

PKF ReVisjon tilbyr effektiv og kvalitetssikret revisjon til bedrifter i og omkring Oslo og Akershus. Ut fra de behovene ditt selskap har, setter vi sammen et tilpasset team av revisorer slik at vi sammen kan oppnå et verdifullt resultat.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud!

Effektivitet og kvalitet

Hos PKF ReVisjon er alt vi gjør preget av effektivitet og kvalitet. Som godkjent revisjonsselskap er vi underlagt tilsyn fra Finanstilsynet så vel som fra Den norske Revisorforening. Våre kunder kan være trygge på at vi leverer revisjon innenfor lovpålagte rammer.

Våre revisorer holder et høyt faglig nivå, med bl.a. seks statsautoriserte og åtte registrerte revisorer, som i tillegg er opptatt av at du skal oppleve en god og effektiv revisjonsprosess.

Din lokale revisor

Vi holder til sentralt i Oslo, på Ryen, som gjør at det blir enkelt å møtes. Vi er opptatt av å være tilgjengelig for våre kunder og anser nærhet som nøkkelen til et verdifullt samarbeid.

Det er ikke bare geografisk nærhet som er viktig for å lykkes. Som revisorer ser vi virksomheten din med nye øyne, noe som gjør at vi kan gi deg tilbakemeldinger vedrørende forbedringspotensial og svake sider. Gjennom en slik sparring kan vi sammen oppnå merverdi.

Vi jobber aktivt for å skape en tett relasjon til alle kundene våre og ønsker å være din fortrukne samarbeidspartner innen revisjon.

Våre kunder og tjenester

PKF ReVisjon har en diversifisert kundeportefølje med alt fra store aksjeselskaper til små enkeltpersonforetak, frivillige organisasjoner og foreninger. En variert portefølje er en aktiv målsetting. Vi tilbyr tjenester innen flere forskjellige områder:

  • Lovpålagt uavhengig finansiell revisjon
  • Årsregnskap og skattemelding
  • Andre former for revisjon
  • Regnskap og regnskapsbistand
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Etablering og avvikling av virksomhet

Skal du starte AS? Vi hjelper deg fra A til Å og tilbyr Gratis oppstartsmøte.

Ta kontakt for spørsmål eller for bistand med revisjon, på telefon eller via kontaktskjema. Vi ser frem til å høre fra deg!

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00