Revisjon av stiftelser, lag og foreninger

Fire revisorer står utenfor lokalet

Vi har lang erfaring som revisor for lag og foreninger, organisasjoner og stiftelser.

Stiftelser er revisjonspliktige uavhengig av størrelse. Foreninger/organisasjoner oppnår revisjonsplikt når den samlede omsetningen overskrider fem millioner. Ofte vil også offentlige tilskudd ha krav om revisjon.

Revisjon av foreninger/organisasjoner vil normalt inkludere ulike attestasjonsoppdrag, herunder eksempelvis bekreftelse på antall medlemmer og bekreftelse på søknad om momskompensasjon (merverdiavgiftskompensasjon).

Kontakt oss

Stiftelser og foreninger/organisasjoner

PKF ReVisjon har lang erfaring med revisjon av både stiftelser og foreninger/organisasjoner. Avhengig av klientens ønsker er vi behjelpelige med oppfølging i forhold til innsendelsesfrister, dokumentasjonskrav som skal oppfylles, og bistand i forhold til gjennomføringen av regnskapsavleggelse innenfor vår rolle som uavhengig kontrollør.

Kontakt oss for hjelp om revisjon av stiftelser og foreninger/organisasjoner

Portrettbilde av Jo Inge
Jo-Inge Knutsen

Partner
International Liason Partner
Statsautorisert revisor
jik@pkf.no
+47 906 67 654

Hjelper deg med: Revisjon, Stiftelser, lag og foreninger, PKF International 

Portrettbilde av Øyvind
Øyvind Solberg

Partner
IT-ansvarlig
Statsautorisert revisor
os@pkf.no
+47 957 00 268

Hjelper deg med:
Revisjon, Stiftelser, lag og foreninger