Skattemeldingen for 2023

Lonnstakere og pensjonister

Fristen for å levere skattemeldingen for 2023 nærmer seg. I dette blogginnlegget vil du få nyttige råd og tips til leveringen.

Lønnstakere og pensjonister

Alle lønnstakere og pensjonister skal nå ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten. Dette er en oversikt over de opplysningene skatteetaten har om inntekter, fradrag, formue og gjeld.

Det er viktig å være klar over at skattemeldingen du mottar, ikke trenger å være riktig eller komplett. Det er derfor viktig at du sjekker opplysningene nøye og fyller ut det som mangler, slik at du er sikker på at du ikke betaler for mye skatt.

Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Det er derfor viktig å kontrollere den tilsendte skattemeldingen nøye og tenke over om det er inntekter eller fradrag som er feil, eller som ikke fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Personlig næringsdrivende

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er akkurat den samme som skattemeldingen for privatpersoner, men du må i tillegg legge inn næringsopplysninger. Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai.

Enkeltpersonforetak kan velge å levere skattemeldingen direkte på skatteetaten.no eller fra regnskapssystemet sitt.

Selskaper

Skattemeldingen for aksjeselskap og andre selskapstyper skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er ikke lenger mulig å levere skattemeldingen direkte på skatteetaten.no.

Fristen for levering er 31. mai.

Selskap

Utsettelse for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er 31. mai hvert år. Du kan søke utsettelse, men må gjøre det før fristen går ut.

Les mer om utsettelse på Revisorforeningens nettsider.

Skatteoppgjøret

De fleste får skatteoppgjøret mellom april og juni, mens noen må vente til høsten. Alle får skatteoppgjøret sitt før 1. desember. Du får beskjed når skatteoppgjøret ditt er klart.

Les mer om skatteoppgjøret på Revisorforeningens nettsider.

Hvis du oppdager feil i skattemeldingen

Som hovedregel kan du selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Fristen for å sende endringsmelding er tre år etter utløpet av fristen for å levere skattemelding.

Det betyr at fristen for å sende endringsmelding for inntektsåret 2020 utløper 30. april 2024 for lønnstakere og pensjonister og 31. mai 2024 for næringsdrivende og selskaper. For inntektsåret 2023 utløper fristen på tilsvarende datoer i 2027.

Les mer om feil i skattemeldingen på Revisorforeningens nettsider.

Sanksjoner – tvangsmulkt og tilleggsskatt

Hvis skattemeldingen ikke leveres innen fristen, kan man bli ilagt tvangsmulkt. Det kan ilegges tilleggsskatt dersom det gis uriktige eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen som kan føre til at det fastsettes for lav skatt.


Hvis du lurer på noe angående skattemeldingen, eller noe annet, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.