Revidert nasjonalbudsjett

Stortinget og hagen foran

Nylig kom revidert nasjonalbudsjett for 2024. I dette blogginnlegget trekker vi frem relevante endringer, og i tillegg ser vi på andre aktuelle saker.

Skatt

Det er ingen større endringer i skatteopplegget i revidert nasjonalbudsjett. Blant endringene som foreslås, er:

  • Bedre overgangsregel for fusjonsfordringer.
  • Utflytting av verdipapirfond skal ikke utløse utflyttingsskatt for fondet for aksjer utenfor EØS.
  • AFP: endret pensjonsskattefradrag i offentlig sektor fra 2025.
  • Økt produktavgift i fiskerinæringen, fra 1,9 til 2,0 prosent fra 1. juli.

Avgift

Det foreslås i revidert nasjonalbudsjett å endre tilbakeføringsbestemmelsen for inngående merverdiavgift ved salg av personkjøretøy.

Les mer om dette på Revisorforeningens nettside.

Side 8 ScanStockPhoto image 3000395

Andre aktuelle saker

Ekstraordinær arbeidsgiveravgift fjernes fra nyttår

Den omstridte ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023, skal fjernes 1. januar 2025.

Vil oppheve kravet til skattetrekkskonto

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at trekket i stedet skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. Dermed oppheves kravet til skattetrekkskonto. Det er foreslått at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2025.

Foreslår endringer i utflyttingsskatten

Regjeringen foreslår at utflyttingskatten må betales innen 12 år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge, som skal skattlegges.

For å unngå tilpasninger foreslås det at innstrammingen gjelder utflyttinger og overføringer fra og med 20. mars 2024, dagen forslaget ble sendt på høring.

Les mer på Revisorforeningens nettside.

Full momskompensasjon til idrettsanlegg

Det blir også i år utbetalt full kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det blir i disse dager betalt ut nær 306 millioner kroner til 567 godkjente søkere.

Flere endringer i Foretakslovgivningen fra 1. juli

Det er vedtatt flere endringer i lovgivningen som regulerer det å drive foretak. Blant annet er det endringer i reglene for registrering av enkeltpersonforetak og reglene for foretaksnavn. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2024.

Viktige endringer i arbeidslivet du må kjenne til

Etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte, har vi fått en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar i år trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven, som innebærer nye forpliktelser for arbeidsgivere. I denne artikkelen omtaler vi åtte viktige endringer du må kjenne til.

Les mer på Revisorforeningens nettside.


Hvis du lurer på noe angående det reviderte nasjonalbudsjettet, eller noe annet, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.