Skattemeldingen for 2021 – frister og info

Skjermbilde fra skatteoppgjøret

Det er tid for skattemeldingen. Vi gir deg nyttige tips og råd – og en oversikt over hvilke frister som gjelder for skattemeldingen 2021.

Lønnstakere og pensjonister

Alle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra Skatteetaten senest 4. april. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt, er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld som Skatteetaten har opplysninger om. Det er viktig å sjekke skattemeldingen for å være sikker på at opplysningene er riktige, slik at du ikke betaler for mye eller for lite skatt.

Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar disse for gitt.

Frist for personlig næringsdrivende

Har du enkeltpersonforetak, må du levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk. Fristen er 31. mai. Nytt i år er at de fleste enkeltpersonforetak skal levere en helt ny skattemelding – enten via regnskapssystemet eller i en egen portal på skatteetaten.no. Det er ikke lenger adgang til å benytte «næringsrapport skatt» for næringsdrivende med enkle skatteforhold.

Frist for selskaper

Skattemelding for selskap skal leveres innen 31. mai. Denne fristen gjelder også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) og deltakere i slike selskaper. Skattemeldingen med alle vedlegg skal leveres elektronisk.

Utsettelse for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskaper er 31. mai. Den samme fristen gjelder også for selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) og deltakere i slike selskaper. Næringsdrivende og selskaper kan søke om 30 dagers utsettelse ved å benytte skjema RF‑1114. Fristen for å søke utsettelse er 31. mai. Det gis da ny frist til 30. juni. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover dette. Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.

Skatteoppgjør

For lønnstakere og pensjonister sendes skatteoppgjøret ut fortløpende etter hvert som skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvor lang tid dette tar, varierer. De første får skatteoppgjøret i begynnelsen av april. Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni, er neste mulighet tidligst 19. august. Deretter sendes skatteoppgjør ut frem til alle har fått i slutten av november.

Feil i skatteoppgjøret

Som hovedregel kan man selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Fristen for å sende endringsmelding er tre år etter utløpet av fristen for å levere skattemelding. Det betyr at fristen for å sende endringsmelding for inntektsåret 2018 utløper henholdsvis 30. april 2022 (for lønnstakere og pensjonister) eller 31. mai 2022 (for næringsdrivende og selskaper). For inntektsåret 2021 utløper fristen på tilsvarende datoer i 2025. Les mer på Revisorforeningens nettside.

Sanksjoner – tvangsmulkt og tilleggsskatt

Hvis skattemeldingen ikke leveres innen fristen, kan man bli ilagt en sanksjon i form av såkalt tvangsmulkt. Formålet med tvangsmulkten er å tvinge frem levering av pliktige oppgaver. Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan ikke få tvangsmulkt.

Hvis du lurer på noe angående skattemeldingen for 2021, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.