Forbered deg til årsoppgjøret 2023!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret, og mange ting skal forberedes og...

Statsbudsjettet for 2024

I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det relativt små endringer på skatte- og avgiftsområdet....

Nytt fra sommeren

Her kommer en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere....

PKF ReVisjon flytter til Nydalen

Etter mange fine år på Ryen flytter vi kontoret vårt til Nydalen. Her får vi...

Momskompensasjon på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som...

Revidert nasjonalbudsjett 2023

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse...

Skattemeldingen for 2022

Det er nok en gang tid for skattemeldingen, og her får du noen nyttige tips...

Aksjeselskapets generalforsamling – andre nyheter

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for å gjennomføre generalforsamlingen i...

Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift

I denne nyhetsoppdateringen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023. Videre...

Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

Her gir vi deg en innføring i viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023. Vi omtaler...