2023: skatt – avgift – arbeidsliv

gave 20 e1671203220913

Riktig god adventstid! Mens du venter på at julefreden skal senke seg, kan du i dette blogginnlegget blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

Gaver til de ansatte

Du kan gi de ansatte gaver for 5000 kroner i året uten at det er noen spesiell anledning. I tillegg kan du gi skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med andre gaver. Vilkåret om at ordningen med gaver måtte være en generell ordning i bedriften for at gavene skulle være skattefrie, ble fjernet for alle typer gaver fra og med 2021.

Gavebeløpet kan også brukes som et alternativ til å rapportere 4392 kroner som lønn for fri telefon og internett. Gjenværende skattefri gave er da 608 kroner.

Glem heller ikke at personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern, er skattefrie inntil et beløp på 8000 kroner. Det er ikke satt noen grense for hvor stor rabatten kan være. Den ansatte kan derfor motta slike varer eller tjenester gratis (dvs. med 100 % rabatt).

Skatt og avgift i budsjettforliket

Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket. I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023

Satser og beløpsgrenser følger av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV om 2023-budsjettet.

Satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023

Fra og med inntektsåret 2020 ble satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting samordnet for enkelte naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Disse satsene går frem av den årlige satsforskriften. Satsforskriften for 2023 er nå fastsatt.

Nye satser i reiseavtalene fra 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023.

El-bil og mva. fra 1. januar 2023

Fra nyttår innføres 25 % merverdiavgift på biler for salgssum som overstiger 500 000 kroner. Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Motorvognregisteret.

julepynt 12

Innførsel av varer med verdi på under 350 kroner

Finansdepartementet foreslår å avvikle deklareringsunntaket ved innførsel av varer med en verdi på under 350 kroner.

Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Ønsker eierne å ta ut et utbytte, konsernbidrag eller lignende? Husk å sjekke om selskapet har mottatt tilskudd i ordninger med utbytterestriksjoner eller utbytteforbud. Les mer om dette her.

Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom

Finansdepartementet har fastsatt dokumentasjonsregler som klargjør vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved krav om nedsettelse av formuesverdi på næringseiendom.

Strømtiltakene

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Norgesmodellen – nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

IA-avtalen forlenges med to år

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Fra og med januar 2022 kan alle utenlandske opplysningspliktige ta i bruk den nye løsningen for direkte registrering av a-meldingen. Den nye løsningen – A10 – skal erstatte dagens a-meldingsskjema – A01 – i Altinn.

De som sender a-meldingen via lønnssystem, skal ikke bruke den nye løsningen. Den nye løsningen finnes på: skatteetaten.no/a10. Dette ifølge Skatteetatens Skatteinfo nr. 8-2022.

Hvis du lurer på noe angående disse endringene, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.