Starte AS i Oslo eller Akershus

Vi bistår deg med oppstart av AS, fra A til Å.

Våre revisorer har spisskompetanse på etablering av AS og tilbyr deg personlig service. Aksjeselskap er den mest vanlige og anerkjente organisasjonsformen.

FÅ EN GOD START – RING OG AVTAL GRATIS OPPSTARTSMØTE

Vi ønsker å gi deg en god start og tilbyr et kostnadsfritt oppstartsmøte. Våre revisorer og rådgivere kan hjelpe deg med å registrere ditt AS.

Vi tilbyr deg et GRATIS og uforpliktende oppstartsmøte i våre kontorlokaler på Ryen i Oslo.

Rådgivning

Det er flere veivalg som må tas og en rekke fallgruver som må unngås. Du kan forretningsområdet ditt, men hva med revisjon, regnskap samt rådgivning om skatte- og avgiftsreglene?

Dette er vårt fagområde, og vår oppgave er å hjelpe deg til gode resultater. Hos oss har du alltid tilgang til en kompetent revisor som sparringpartner.

PKF ReVisjon vil være din uavhengige medspiller.

Vi bistår deg med å starte aksjeselskap!

Disse aksjeselskapene må ha revisjon

Et aksjeselskap må ha revisjon dersom det overskrider en av disse grenseverdiene:

  •  Årlige driftsinntekter 6 MNOK (Forventes å øke til 7 MNOK i 2022)
  •  Balansesum 23 NNOK (Forventes å øke til 26 MNOK i 2022)
  •  10 ansatte.

Morselskap uten konsernregnskapsplikt må forholde seg til terskelverdiene samlet for konsernet. Overstiger konsernet terskelverdiene kan ikke morselskapet fravelge revisor.

Hvorfor velge oss?

Vi i PKF ReVisjon er opptatt av at du skal oppnå merverdi av den lovpålagte revisjonen utover å motta en bekreftelse på årsregnskapet. Under revisjonen arbeider vi tett mot styret / daglig leder og oppnår gjennom prosessen et eksternt bilde av selskapet med en tilhørende mulighet til å gi tilbakemeldinger vedrørende svake sider og forbedringspotensial. Vi vil også fungere som en ressurs for foretaket i forbindelse med økonomiske og regnskapsmessige problemstillinger. Ved utførelsen av revisjonen vektlegges effektivitet og kvalitet. Revisjonen skal utføres innen de lovpålagte rammer, samtidig som våre kunder skal oppleve en rask revisjonsprosess. Omfanget av revisjonsprosessen vil avhenge av de interne rutinene som er etablert i selskapet og kvaliteten på regnskapsregistreringen.

IFRS – Internasjonale regnskapsstandarder

IFRS (Internasjonale regnskapsstandarder) er et regnskapsspråk som er i stadig utvikling sammenlignet med NGAAP (Norsk Regnskapsstandard). Vi har god kompetanse i revisjon av IFRS regnskap, og vi bistår våre klienter i oppfølging og implementeringer i forbindelse med endringer i standardene, samt endringer i notekrav.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00