Revisjon av stiftelser og foreninger/organisasjoner

Stiftelser er revisjonspliktige uavhengig av størrelse. Foreninger/organisasjoner oppnår revisjonsplikt når den samlede omsetningen overskrider fem millioner. Ofte vil også offentlige tilskudd ha krav om revisjon.

Revisjon av foreninger/organisasjoner vil normalt inkludere ulike attestasjonsoppdrag, herunder eksempelvis bekreftelse på antall medlemmer og bekreftelse på søknad om momskompensasjon (merverdiavgiftskompensasjon).

Stiftelser og foreninger/organisasjoner

PKF ReVisjon har lang erfaring med revisjon av både stiftelser og foreninger/organisasjoner. Avhengig av klientens ønsker er vi behjelpelige med oppfølging i forhold til innsendelsesfrister, dokumentasjonskrav som skal oppfylles, og bistand i forhold til gjennomføringen av regnskapsavleggelse innenfor vår rolle som uavhengig kontrollør.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00