Attestasjonsoppdrag

Ulike former for attestasjonsoppdrag vil være aktuelt i forbindelse med utførelse av ordinær revisjon. Omfang og art vil variere i forhold til selskapets størrelse, struktur, og behov.

Det er tre hovedformer for denne type tjenester:

Forenklet revisjon

Dette innbærer en nedskalert versjon av ordinær revisjon, og omfanget vil avtales med klienten. Det gir mulighet for å gi en uttalelse om regnskapet med moderat sikkerhet. Det kan eksempelvis være begrenset revisjon av delårsregnskaper.

Avtalte kontrollhandlinger

Dette vil være utførelse av kontrollhandlinger som gir brukerne et beslutningsgrunnlag. Det foretas en utredning innenfor rammer som fastlegges av klienten, eksempelvis kontroll av prospekter og engasjementer, sammenligning av aktuell regnskapsinformasjon mot prognoser med mer.

Attestasjoner

Attestasjonsoppdrag kan deles inn i to hovedkategorier. Det første er de lovpålagte attestasjonsoppdragene, herunder attestering av ligningspapirer, kapitalendringer i selskapet, transaksjoner etter aksjelovens § 3-8, med mer. Det andre er attestasjonsoppdrag som kan tilpasses etter klientens behov. Dette kan være attestasjon på selskapets risikostyring, internkontroll, ulike former for granskningsarbeid med mer. Denne formen for attestasjonsoppdrag er spesielt egnet i tre-partsforhold hvor revisor anvendes som uavhengig part mellom eksempelvis selskapet og potensiell investor eller samarbeidspartner.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00