Starte AS i Oslo eller Akershus

Ved oppstart av et aksjeselskap er det mange regler og lover du må forholde deg til. For å sikre at alt gjøres i henhold til de lovpålagte kravene, velger mange å jobbe sammen med en revisor.

Skal du starte AS er det mye som må på plass og en rekke fallgruver du må unngå. Som bedriftseier er du ekspert på forretningsområdet ditt, men hva med revisjon, regnskap og rådgivning om skatte- og avgiftsreglene?

Revisjon er vårt fagområde og våre revisorer har spisskompetanse på etablering av AS. Vi har erfaring med etablering av 100-vis av nye aksjeselskaper, og har opparbeidet god kjennskap til de problemstillingene gründere typisk opplever.

Gratis oppstartsmøte ved start av AS

PKF ReVisjon tilbyr alle interesserte et GRATIS, UFORPLIKTENDE OPPSTARTSMØTE hvor vi sammen sikrer at du får den best mulige starten.

I møtet vil vi fokusere på å kartlegge dine behov;

 • Hvilken bransje er du i? Foreligger det særlige lover og regler, som du må forholde deg til?
 • Hvilke risikoforhold står du overfor?
 • Hvilken selskapsform og selskapsstruktur vil passe best?
 • Valg av regnskapsfører og regnskapsprogram. Vi har et stort nettverk av regnskapsførere med erfaring i mange ulike bransjer
 • Aksjonæravtaler. I nettverket vårt har vi mange advokater og andre rådgivere.
 • Er det aktuelt med tingsinnskudd, dvs at eiendeler skytes inn som aksjekapital i stedet for kontanter?

Vi hjelper deg med å identifisere dine behov, finne praktiske løsninger, og sørge for at formalitetene er i orden.

Krav om revisjon i et aksjeselskap

Avhengig av bedriftens størrelse og bransje, kan revisjon være pålagt. Overskrider selskapet ditt en av disse grenseverdiene må du ha en revisor:

 • Årlige driftsinntekter på 6 millioner norske kroner
 • Balansesum 23 millioner norske kroner
 • 10 ansatte

Terskelverdien endres hvert 3. år, og det er ventet at nye terskelverdier fra og med 2022 vil bli 7 millioner i driftsinntekter og 26 millioner i balansesum.

Hos PKF ReVisjon bistår vi alle typer kunder i og omkring Oslo – uavhengig av selskapets og omsetningens størrelse. Du er med andre ord velkommen til å kontakte oss; om du er i oppstartsfasen, eller har en veletablert virksomhet. Vi jobber hardt for å hjelpe deg til gode resultater, og hos PKF ReVisjon har du alltid tilgang til en kompetent revisor som sparringspartner.

Ta kontakt for et gratis oppstartsmøte i dag!

 uforpliktende-underside1

GRATIS oppstartsmøte

  Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00