Forretnings- og regnskapsførsel

 • Regnskapsføring, herunder lønnsinnberetning
 • Avstemminger
 • Regnskapsopprydding, herunder vikariat i økonomiavdeling
 • Merverdiavgift
 • Fakturering

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

 • Årsregnskap med noter
 • Skattemelding med vedlegg, inkl. aksjonærregisteroppgave
 • Konsernregnskap

Rådgiver for styret og ledelsen

 • Bistå med administrative rutiner og formalia, inkludert aksjeeierbok, styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller
 • Styrets handlingsplan: Hva må styret gjøre – og når?
 • Utarbeidelse av avtaler, herunder låneavtaler og ansettelsesavtaler

Økonomi- og virksomhetsstyring

 • Budsjettering, likviditetsstyring, kapitalplanlegging
 • Kapitaløkning/-nedsettelse
 • Gjennomføring av fusjon og fisjon
 • Analyse av selskaper (økonomisk helsesjekk)
 • Organisering, utforming og etablering av rutiner knyttet til interne kontrollaktiviteter (regnskap, salg, innkjøp, lønn mv)

Kontaktperson regnskapsføring

Autorisert regnskapsfører Natalie Bjerke Hansen

E-post : nbh@pkf.no
Tel : 986 49 868

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

  Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00