Årsregnskap og skatt

Skattespørsmål

PKF ReVisjon bistår sine klienter i alle former for skattespørsmål. Dette favner vidt og omfatter alt fra bistand i forbindelse med utfylling av skattemelding, til utredning av konsernbeskatning, skattefri omdanning av virksomhet, bistand ved bokettersyn og klagesaker m.m.

Årsregnskap og skattemelding

Vi bistår flere av våre klienter med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og noter, samt skattemelding med vedlegg, og vi kan samtidig besørge innsending via Altinn-portalen. Det presiseres at disse dokumentene utformes på bakgrunn av de regnskapstall som oversendes fra klienten.

Vi kan i tillegg bistå med regnskapsbistand i form av avstemminger, rapporteringer og fullstendig regnskapsavleggelse. Dette er imidlertid begrenset i forhold til vår lovregulerte uavhengighet som revisor og vil i hovedsak ikke være mulig i forhold til våre ordinære revisjonsklienter.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00