Vårt medlemskap i PKF

Vi er medlem i PKF International, som er blant de største revisorsamarbeidsorganisasjoner i verden målt etter omsetning og kvalitet. Dette medfører at vi har kontakt med PKF-kolleger i mange land. Alle PKF-firmaer er underlagt kvalitetskontroll i regi av PKF, og må oppfylle en lang rekke kvalitetskrav.

Vi kan gjennom PKF tilby bistand til virksomheter som skal etablere datterselskaper i utlandet m.v., herunder rådgivning og revisjon.

PKF International:

  • Stiftet i 1969
  • Blant de 10 største i verden: 150 land › 300 firmaer › 440 kontorer
  • Stor representasjon i Storbritannia samt Europa for øvrig
  • Stor representasjon i USA
  • pkf.com

Vi er det eneste medlemsfirmaet i Norge.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00