Våre ansatte

PKF ReVisjon har 8 partnere, i tillegg til vår stab av medarbeidere.

Alle ansatte i selskapet har solid økonomisk utdanning. Samlet har vi en betydelig erfaringsbakgrunn som kommer våre klienter til gode. Vi har samtidig en lojal og stabil arbeidsstokk som sikrer kontinuitet overfor våre klienter. Internt besittes spisskompetanse innen alle våre fagfelt.

Partnere

Jo-Inge Knutsen

partner, styreleder
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jik@pkf.no
Telefon: +47 906 67 654
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Knutsen har arbeidet innen revisjon siden 1993. Han ble ansatt i Lundevall DA i 1997, og ble partner i Beckman Lundevall i 2001. Knutsen ble styreleder i PKF ReVisjon i november 2016.

Margun Hessevik Paulsen

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: mhp@pkf.no
Telefon: +47 414 32 335
Utdanning:
Revisorstudiet (BI)
Høyere Revisorstudium (HRS)

Erfaring:
Paulsen har mer enn 30 års erfaring med revisjon av små og mellomstore virksomheter. Hun har også hatt et engasjement som fagsekretær i Norges Registrerte Revisorers Forening, og var deretter foreningens representant i Norsk RegnskapsStiftelse. Hun var med på å etablere Alba Revisjon AS i 1996, og siden da vært partner og oppdragsansvarlig revisor i Alba Revisjon AS, som fusjonerte med PKF ReVisjon pr. 01.01.2016.

Øyvind Solberg

partner
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: os@pkf.no
Telefon: +47 957 00 268
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Bachelor i regnskap og revisjon
Grunnfag historie

Erfaring:
Solberg har tidligere erfaring fra regnskap og salg i større selskaper. Han ble ansatt i Lundevall DA 1997, og ble partner i Beckman Lundevall i 2001. Solberg innehar også rollen som IT-ansvarlig.

Jon Harald Schei

partner, daglig leder revisjon
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jhs@pkf.no
Telefon: +47 959 40 476
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom
Befalskole – Sjøforsvaret / KA

Erfaring:
Schei har jobbet med revisjon og rådgivning av mellomstore og mindre virksomheter siden 1991 innenfor de fleste bransjer. Han har siden 2002 vært partner og oppdragsansvarlig revisor i Alba Revisjon AS, som fusjonerte med PKF ReVisjon pr. 01.01.2016.

Jørn Hovland

partner
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jh@pkf.no
Telefon: +47 906 66 852
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Hovland har arbeidet innen revisjon siden 1986. Frem til 2003 har han vært revisormedarbeider/ oppdragsansvarlig revisor i større og mindre revisjonsfirmaer. Fra 2003 drev Hovland egen praksis i kontorfellesskap med Beckman Lundevall. Han ble tatt opp som partner i Beckman Lundevall i 2008.

Barbro Hanekamhaug

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: bh@pkf.no
Telefon: +47 982 06 342
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom
Grunnfag statsvitenskap

Erfaring:
Hanekamhaug har samlet 23 års erfaring med revisjon av små / mellomstore selskaper samt børsnoterte foretak. Hun har lang erfaring innen IFRS/USGAAP rapportering, og har driftet SOX prosjekter. Hanekamhaug har i tillegg fungert som intern og ekstern kursholder. Hun ble tatt opp som partner i Beckman Lundevall i 2010.

Sanchit Chattree

partner
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: sc@pkf.no
Telefon: +47 901 44 743
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Chattree har bred erfaring med revisjon og rådgivning av alle type virksomheter. Han har i tillegg spisskompetanse med stiftelse av selskaper og bedriftsrådgivning. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2006. Chattree ble tatt opp som partner i PKF ReVisjon i 2016.

Rolf Arentz-Hansen

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: rah@pkf.no
Telefon: +47 465 00 764
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Arentz-Hansen har mer enn 15 års erfaring som revisor, samt 15 års erfaring fra privat virksomhet og børsnoterte selskap. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2010. Arentz-Hansen ble oppdragsansvarlig revisor i 2012 og partner i 2017.

Oppdragsansvarlig revisor

Ellen Amdal

oppdragsansvarlig
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: ea@pkf.no
Telefon: +47 957 05 508
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom

Erfaring:
Amdal har bred erfaring innen regnskap og revisjon. Hun har vært regnskapssjef i et norsk datterselskap av et internasjonalt konsern, revisormedarbeider/
manager i større og mindre revisjonsfirmaer, og drevet egen revisjonspraksis. Amdal har i flere år vært oppdragsansvarlig revisor i PKF ReVisjon. Amdal har også hatt rollen som styreleder i PKF ReVisjon og var partner i perioden 2010-2017.

Ansatte

Kari Sæther Karslrud

revisormedarbeider, daglig leder regnskap
autorisert regnskapsfører

Kontaktinformasjon:
E-post: ksk@pkf.no
Telefon: +47 996 39 670
Utdanning:
Bachelor i økonomi og administrasjon

Erfaring:
Karlsrud har tidligere erfaring som regnskapsfører. Hun ble ansatt i Beckmans Revisjon AS i 1993 og har hatt rollen som daglig leder i Beckman Lundevall siden 2001.

Gro Bjordal

senior revisormedarb.
siviløkonom

Kontaktinformasjon:
E-post: gb@pkf.no
Telefon: +47 920 68 586
Utdanning:
Siviløkonom

Erfaring:
Bjordal har tidligere erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har arbeidet i Beckman Lundevall siden 2000.

Marius Christensen Torp

manager
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: mct@pkf.no
Telefon: +47 995 71 657
Utdanning:
Master i regnskap og revisjon (MRR)
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Torp ble ansatt i Beckman Lundevall i 2009.

Lena Norborg

manager
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: ln@pkf.no
Telefon: +47 916 99 456
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon 2009

Erfaring:
Norborg har jobbet i Beckman Lundevall siden 2009. Hun ble registret revisor i 2015.

Hans Fredrik Eriksen

senior revisormedarb.
Registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: hfe@pkf.no
Telefon: +47 926 68 609
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Eriksen har 3 års erfaring som ansatt i regnskapsavdeling før han begynte hos oss. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2011 og ble registrert revisor i 2015.

Junko Abe Hansen

senior revisormedarb.
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jah@pkf.no
Telefon: +47 979 70 522
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelorgrad i kultur og
samfunn (UiO)

Erfaring:
Abe Hansen har erfaring fra regnskap i privat næringsliv og ble ansatt i Beckman Lundevall i 2011. Hun ble registret revisor i 2016.

Kristoffer Hegge

senior revisormedarb.
registrert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: kh@pkf.no
Telefon: +47 934 40 721
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring: Hegge ble ansatt i Beckman Lundevall i 2013.
Han ble registrert revisor i 2016.

Vibeke D. Andersen

adm.- og regnskapsmedarbeider –
regnskapsfører

Kontaktinformasjon:
E-post: vda@pkf.no
Telefon: +971 69 086
Utdanning:
Økonomi- og regnskapsskole

Erfaring:
Andersen ble ansatt i Beckman Lundevall i 2013.
Hun har mer enn 25 års erfaring fra regnskap, økonomi og adminstrasjonsarbeid i privat næringsliv.

Mona Bergersen

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: mb@pkf.no
Telefon: +47 944 73 168
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Bergersen ble ansatt i Alba Revisjon AS i 2014, fusjonert med PKF ReVisjon AS pr. 01.01.2016.

Eirik Urke Torset

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: eut@pkf.no
Telefon: +47 917 43 069
Utdanning:
Master i regnskap og revisjon (MRR)
Bachelor i økonomi og administrasjon

Erfaring:
Torset ble ansatt i september 2016.

 

Michael Arntzen

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: ma@pkf.no
Telefon: +47 451 91 983
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Arntzen begynte i deltidsstilling hos oss 1. november 2016, og gikk over i full stilling i 2017.

Rikke Hansen

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: rh@pkf.no
Telefon: +47 468 87 028
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Hansen ble ansatt i september 2017.

Peder Netland

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: pn@pkf.no
Telefon: +47 902 82 322
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i økonomi og administrasjon

Erfaring:
Netland begynte hos oss i september 2017.

Elise Bjørkum Havik

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post:  ebh@pkf.no
Telefon: +47 905 20 896
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Bjørkum Havik startet å jobbe hos oss i september 2018.

Kristian Jørgensen Rørvik

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: kjr@pkf.no
Telefon: +47 470 66 671
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Jørgensen Rørvik startet å jobbe hos oss i september 2018.

Espen André Kristiansen

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: eak@pkf.no
Telefon: +47 402 42 319
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Kristiansen begynte hos oss i september 2018.

Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00