Våre ansatte

PKF ReVisjon har 8 partnere, i tillegg til vår stab av medarbeidere.

Alle ansatte i selskapet har solid økonomisk utdanning. Samlet har vi en betydelig erfaringsbakgrunn som kommer våre klienter til gode. Vi har samtidig en lojal og stabil arbeidsstokk som sikrer kontinuitet overfor våre klienter. Internt besittes spisskompetanse innen alle våre fagfelt.

Partnere

Jørn Hovland

partner, styreleder
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jh@pkf.no
Telefon: +47 906 66 852
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Hovland har arbeidet innen revisjon siden 1986. Frem til 2003 har han vært revisormedarbeider/ oppdragsansvarlig revisor i større og mindre revisjonsfirmaer. Fra 2003 drev Hovland egen praksis i kontorfellesskap med Beckman Lundevall. Han ble tatt opp som partner i Beckman Lundevall i 2008. Hovland ble styreleder i PKF ReVisjon i 2019.

Jon Harald Schei

partner, daglig leder revisjon
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jhs@pkf.no
Telefon: +47 959 40 476
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom
Befalskole – Sjøforsvaret / KA

Erfaring:
Schei har jobbet med revisjon og rådgivning av mellomstore og mindre virksomheter siden 1991 innenfor de fleste bransjer. Han har siden 2002 vært partner og oppdragsansvarlig revisor i Alba Revisjon AS, som fusjonerte med PKF ReVisjon pr. 01.01.2016.

Øyvind Solberg

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: os@pkf.no
Telefon: +47 957 00 268
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Bachelor i regnskap og revisjon
Grunnfag historie

Erfaring:
Solberg har tidligere erfaring fra regnskap og salg i større selskaper. Han ble ansatt i Lundevall DA 1997, og ble partner i Beckman Lundevall i 2001. Solberg innehar også rollen som IT-ansvarlig.

Jo-Inge Knutsen

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jik@pkf.no
Telefon: +47 906 67 654
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Knutsen har arbeidet innen revisjon siden 1993. Han ble ansatt i Lundevall DA i 1997, og ble partner i Beckman Lundevall i 2001. Knutsen var styreleder i PKF ReVisjon fra 2016 til 2019.

Barbro Hanekamhaug

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: bh@pkf.no
Telefon: +47 982 06 342
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom
Grunnfag statsvitenskap

Erfaring:
Hanekamhaug har samlet mer enn 25 års erfaring med revisjon av små / mellomstore selskaper samt børsnoterte foretak. Hun har lang erfaring innen IFRS/USGAAP rapportering, og har driftet SOX prosjekter. Hanekamhaug har i tillegg fungert som intern og ekstern kursholder. Hun ble tatt opp som partner i Beckman Lundevall i 2010.

Sanchit Chattree

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: sc@pkf.no
Telefon: +47 901 44 743
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Chattree har bred erfaring med revisjon og rådgivning av alle type virksomheter. Han har i tillegg spisskompetanse med stiftelse av selskaper og bedriftsrådgivning. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2006. Chattree ble tatt opp som partner i PKF ReVisjon i 2016.

Rolf Arentz-Hansen

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: rah@pkf.no
Telefon: +47 465 00 764
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Arentz-Hansen har mer enn 15 års erfaring som revisor, samt 15 års erfaring fra privat virksomhet og børsnoterte selskap. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2010. Arentz-Hansen ble oppdragsansvarlig revisor i 2012 og partner i 2017.

Mads Takla

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: mt@pkf.no
Telefon: +47 938 12 408
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Takla var partner i SMB Revisjon AS frem til fusjonen med PKF ReVisjon i 2019.  Han ble partner i PKF ReVisjon AS i 2019. Takla har lang erfaring innen revisjon og rådgivning av mellomstore og mindre virksomheter.

Andre revisorer

Ellen Amdal

statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: ea@pkf.no
Telefon: +47 957 05 508
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom

Erfaring:
Amdal har bred erfaring innen regnskap og revisjon. Hun har vært regnskapssjef i et norsk datterselskap av et internasjonalt konsern, revisormedarbeider/
manager i større og mindre revisjonsfirmaer, og drevet egen revisjonspraksis. Amdal var oppdragsansvarlig revisor i PKF ReVisjon til utgangen av 2019. Amdal har også hatt rollen som styreleder i PKF ReVisjon og var partner i perioden 2010-2017.

Margun Hessevik Paulsen

statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: mhp@pkf.no
Telefon: +47 414 32 335
Utdanning:
Revisorstudiet (BI)
Høyere Revisorstudium (HRS)

Erfaring:
Paulsen har mer enn 30 års erfaring med revisjon av små og mellomstore virksomheter. Hun har også hatt et engasjement som fagsekretær i Norges Registrerte Revisorers Forening, og var deretter foreningens representant i Norsk RegnskapsStiftelse. Hun var med på å etablere Alba Revisjon AS i 1996, og var partner og oppdragsansvarlig revisor i Alba Revisjon AS, som fusjonerte med PKF ReVisjon pr. 01.01.2016. Paulsen var partner og oppdragsansvarlig revisor i PKF ReVisjon frem til utgangen av 2019.

Ansatte

Gro Bjordal

manager
siviløkonom

Kontaktinformasjon:
E-post: gb@pkf.no
Telefon: +47 920 68 586
Utdanning:
Siviløkonom

Erfaring:
Bjordal har tidligere erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har arbeidet i Beckman Lundevall siden 2000.

Lena Norborg

manager
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: ln@pkf.no
Telefon: +47 916 99 456
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon 2009

Erfaring:
Norborg har jobbet i Beckman Lundevall siden 2009. Hun ble registret revisor i 2015.

Junko Abe Hansen

manager
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jah@pkf.no
Telefon: + 47 979 70 522
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelorgrad i kultur og
samfunn (UiO)

Erfaring:
Abe Hansen har erfaring fra regnskap i privat næringsliv og ble ansatt i Beckman Lundevall i 2011. Hun ble registret revisor i 2016.

Kristoffer Hegge

manager
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: kh@pkf.no
Telefon: +47 934 40 721
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Hegge ble ansatt i Beckman Lundevall i 2013.
Han ble registrert revisor i 2016.

Vibeke D. Andersen

adm.- og regnskapsmedarbeider –
regnskapsfører

Kontaktinformasjon:
E-post: vda@pkf.no
Telefon: +971 69 086
Utdanning:
Økonomi- og regnskapsskole

Erfaring:
Andersen ble ansatt i Beckman Lundevall i 2013.
Hun har mer enn 25 års erfaring fra regnskap, økonomi og adminstrasjonsarbeid i privat næringsliv.

Mona Bergersen

senior revisormedarb.
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: mb@pkf.no
Telefon: +47 944 73 168
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Bergersen ble ansatt i Alba Revisjon AS i 2014, fusjonert med PKF ReVisjon AS pr. 01.01.2016.

Peder Netland

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: pn@pkf.no
Telefon: + 47 902 82 322
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i økonomi og administrasjon

Erfaring:
Netland begynte hos oss i 2017.

Kan bli deg - Se vår stillingsannonse

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: …@pkf.no
Telefon: +47
Utdanning:
Regnskap og revisjon

Erfaring:
Se vår stillingsannonse.

Kristian Jørgensen Rørvik

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: kjr@pkf.no
Telefon: +47 470 66 671
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Jørgensen Rørvik startet å jobbe hos oss i september 2018.

Espen André Kristiansen

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post:  eak@pkf.no
Telefon: +47 402 42 319
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Kristiansen ble ansatt i PKF i september 2018.

Anders Birkeland

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: ab@pkf.no
Telefon: +47 908 19 284
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Birkeland begynte hos oss i 2019.

Kan bli deg - Se vår stillingsannonse

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: …@pkf.no
Telefon: +47
Utdanning:
Regnskap og revisjon

Erfaring:
Se vår stillingsannonse

Kan bli deg - Se vår stillingsannonse

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: ..@pkf.no
Telefon: +47
Utdanning:

Erfaring:

Eivind Hansen Oen

regnskapsmedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: eho@pkf.no
Telefon: +47 915 51 499
Utdanning:
Bachelor i administrasjon og ledelse

Erfaring:
Eivind begynte hos oss i juni 2020.

PKF ReVisjon AS

Kristine Killerud Ødegård

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: kko@pkf.no
Telefon: +47 902 20 284
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon
Master i regnskap og revisjon (MRR)

Erfaring:
Kristine ble ansatt hos oss i 2020.

Lene Kristine Thorsen

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post:  lkt@pkf.no
Telefon: +47476 27 437
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Lene Kristine ble ansatt hos oss i 2020.

PKF ReVisjon AS

Marit Kristine Aasly Gulvik

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: mkg@pkf.no
Telefon: +47 482 92 111
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Marit startet å jobbe hos oss i september 2020.

Natalie Bjerke Hansen

autorisert regnskapsfører

Kontaktinformasjon:
E-post: nbh@pkf.no
Telefon: + 47 986 49 868
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i markedsføringsledelse

Erfaring:
Natalie startet å jobbe hos oss i august 2021. Hun har erfaring fra regnskapsbyrå og internregnskap. I 2020 ble hun autorisert regnskapsfører.

Amanda Teigland

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: at@pkf.no
Telefon: + 47 980 96 232
Utdanning:
Master i regnskap og revisjon (MRR)

Erfaring:
Amanda startet å jobbe hos oss i september 2021.

Julie Skarmyr Beitveit

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post:  jsb@pkf.no
Telefon: +47 950 14 695
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Julie startet å jobbe hos oss i september 2021.

Alexander Granhaugen Bjørni

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: agb@pkf.no
Telefon: +47 480 76 118
Utdanning:
Bachelor i forretningsjus og økonomi

Erfaring:
Alexander startet å jobbe hos oss i september 2021.

Kan bli deg - se vår stillingsannonse

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: …@pkf.no
Telefon: +
Utdanning:
Master i regnskap og revisjon (MRR)

Erfaring:
Se vår stillingsannonse for hva vi søker etter.

.

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post: post@pkf.no
Telefon: + 47
Utdanning:

Erfaring:

.

revisormedarbeider

Kontaktinformasjon:
E-post:  …@pkf.no
Telefon: +47
Utdanning:

Erfaring:

Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00