Våre ansatte

PKF ReVisjon har 8 partnere, i tillegg til vår stab av i overkant av 20 managere, senior revisormedarbeidere og revisormedarbeidere.

Alle ansatte i selskapet har solid økonomisk utdanning. Samlet har vi en betydelig erfaringsbakgrunn som kommer våre klienter til gode. Vi har samtidig en lojal og stabil arbeidsstokk som sikrer kontinuitet overfor våre klienter. Internt besittes spisskompetanse innen alle våre fagfelt.

Partnere

Jørn Hovland

partner, styreleder
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jh@pkf.no
Telefon: +47 906 66 852
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Hovland har arbeidet innen revisjon siden 1986. Frem til 2003 har han vært revisormedarbeider/ oppdragsansvarlig revisor i større og mindre revisjonsfirmaer. Fra 2003 drev Hovland egen praksis i kontorfellesskap med Beckman Lundevall. Han ble tatt opp som partner i Beckman Lundevall i 2008. Hovland ble styreleder i PKF ReVisjon i 2019.

Jon Harald Schei

partner, daglig leder revisjon
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jhs@pkf.no
Telefon: +47 959 40 476
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom
Befalskole – Sjøforsvaret / KA

Erfaring:
Schei har jobbet med revisjon og rådgivning av mellomstore og mindre virksomheter siden 1991 innenfor de fleste bransjer. Han har siden 2002 vært partner og oppdragsansvarlig revisor i Alba Revisjon AS, som fusjonerte med PKF ReVisjon pr. 01.01.2016.

Øyvind Solberg

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: os@pkf.no
Telefon: +47 957 00 268
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Bachelor i regnskap og revisjon
Grunnfag historie

Erfaring:
Solberg har tidligere erfaring fra regnskap og salg i større selskaper. Han ble ansatt i Lundevall DA 1997, og ble partner i Beckman Lundevall i 2001. Solberg innehar også rollen som IT-ansvarlig.

Jo-Inge Knutsen

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: jik@pkf.no
Telefon: +47 906 67 654
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Knutsen har arbeidet innen revisjon siden 1993. Han ble ansatt i Lundevall DA i 1997, og ble partner i Beckman Lundevall i 2001. Knutsen var styreleder i PKF ReVisjon fra 2016 til 2019.

Barbro Hanekamhaug

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: bh@pkf.no
Telefon: +47 982 06 342
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Siviløkonom
Grunnfag statsvitenskap

Erfaring:
Hanekamhaug har samlet mer enn 25 års erfaring med revisjon av små / mellomstore selskaper samt børsnoterte foretak. Hun har lang erfaring innen IFRS/USGAAP rapportering, og har driftet SOX prosjekter. Hanekamhaug har i tillegg fungert som intern og ekstern kursholder. Hun ble tatt opp som partner i Beckman Lundevall i 2010.

Sanchit Chattree

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: sc@pkf.no
Telefon: +47 901 44 743
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Chattree har bred erfaring med revisjon og rådgivning av alle type virksomheter. Han har i tillegg spisskompetanse med stiftelse av selskaper og bedriftsrådgivning. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2006. Chattree ble tatt opp som partner i PKF ReVisjon i 2016.

Rolf Arentz-Hansen

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: rah@pkf.no
Telefon: +47 465 00 764
Utdanning:
Høyere revisorstudium (HRS)
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Arentz-Hansen har mer enn 15 års erfaring som revisor, samt 15 års erfaring fra privat virksomhet og børsnoterte selskap. Han ble ansatt i Beckman Lundevall i 2010. Arentz-Hansen ble oppdragsansvarlig revisor i 2012 og partner i 2017.

Mads Takla

partner
statsautorisert revisor

Kontaktinformasjon:
E-post: mt@pkf.no
Telefon: +47 938 12 408
Utdanning:
Bachelor i regnskap og revisjon

Erfaring:
Takla var partner i SMB Revisjon AS frem til fusjonen med PKF ReVisjon i 2019.  Han ble partner i PKF ReVisjon AS i 2019. Takla har lang erfaring innen revisjon og rådgivning av mellomstore og mindre virksomheter.

Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00