Vi er her for deg hvis du skulle trenge hjelp med kompensasjonsordningen for næringslivet – enten du ønsker støtte hele veien eller vil ha svar på spesifikke spørsmål.

Vi hjelper deg med kontantstøtten til næringslivet

Finansdepartementet har via Skatteetaten opprettet en støtteordning for foretak som har hatt fall i omsetningen på grunn av koronakrisen.

Ordningen er ment både for bedrifter som har blitt pålagt å stenge, og for bedrifter som fortsatt kan holde åpent, men som kjenner effektene av at samfunnet går på sparebluss. Den såkalte kontantstøtten til næringslivet gir bedrifter økt likviditet i en vanskelig tid.

I slutten av uke 19 er det over 18 000 foretak som har blitt tildelt tilskudd via kompensasjonsordningen for næringslivet. Til sammen utgjør tilskuddene over 830 millioner kroner. Myndighetene begynte raskt å gjennomføre utbetalingene, og mange foretak har nå fått midlene de trengte for å holde hodet over vannet.

Profesjonell rådgivning er en stor fordel

I en pressemelding den første uken etter at ordningen var på plass, meldte imidlertid Skatteetaten at en del bedrifter hadde fått avslag på søknaden. Det er flere kriterier som må være på plass før man kan få støtte, og i dette innlegget har vi skrevet inngående om disse kriteriene og hvordan du kan forberede søknaden. Vi i PKF ReVisjon har brukt god tid på å sette oss inn i ordningen, og vi har allerede bistått flere foretak.

Flere eksperter mener at bedrifter bør søke denne kompensasjonsordningen før de vurderer å ta opp ytterlige lån. Da er det avgjørende at de ikke får et avslag som de kunne unngått. Videre må bedriftene sørge for at de får tilskudd på riktig grunnlag, slik at de ikke risikerer å måtte tilbakebetale hele eller deler av støtten. Vi hjelper deg gjerne med å avklare kriterier, gå gjennom regnskapet, finne frem til de spesifikke tallene Skatteetaten spør etter, og sørge for at alt av dokumentasjon er på plass. I denne kritiske og sårbare tiden er det ekstra godt å ha eksperter på din side.

Snart kan du søke for april

Gjennom kompensasjonsordningens nettportal kan du sende inn søknaden og sjekke hvor stort tilskudd du kan få. Husk at hvis tilskuddet beregnes til under 5000 kroner, vil det ikke utbetales. Det er mulig å søke for mars nå, og i midten av mai kan du også sende inn søknad for april. Helt grunnleggende må du tenke på følgende:

  • Regnskapet for måneden du søker for, må være à jour før søknad sendes.
  • Tallene fra regnskapet må bearbeides, for ikke alle kostnader kan tas med.
  • Søknaden må stilles opp på en måte som underbygger de tallene og beregningene du søker på basis av, med henvisning til det relevante regnskapsmaterialet.
  • Søknaden må vise hvordan omsetning og faste kostnader er periodisert.
  • På forespørsel må du kunne legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra en revisor eller autorisert regnskapsfører.
  • Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Hvis du ikke sendte inn søknad for mars og dermed ikke er kjent med prosessen, er det en god ide å starte forberedelsene for april-søknaden allerede nå. Se gjerne dette blogginnlegget vårt hvor vi går gjennom forskriften til kontantstøtten. Der ser vi nærmere på regelverket og beskriver hva du bør ha klart når du skal starte søknadsprosessen.

Vi er her for deg hvis du skulle trenge hjelp med kompensasjonsordningen for næringslivet – enten du ønsker støtte hele veien eller vil ha svar på spesifikke spørsmål.

Vi i PKF er alltid tilgjengelige for hjelp og gode råd. Du er velkommen til å ta kontakt.

 

Bilde: MIND AND I / Shutterstock