Regjeringen endrer permitteringsreglene og skattereglene for virksomheter

Av 15. mars 2020Blogg

Fredag 13. mars la regjerningen frem tiltak som skal hjelpe virksomheter som sliter økonomisk på grunn av koronapandemien. Disse krisetiltakene må få flertall i Stortinget for å bli gjeldende regelverk.

– Vi står i en alvorlig situasjon, først og fremst fordi koronautbruddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitte. Men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp. Derfor kommer regjeringen med strakstiltak for å bøte på dette, sier statsminister Erna Solberg.

Tiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet:

  • Regjeringen reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. De opphever også ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, siden kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
  • Regjeringen endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Regjeringen legger opp til at enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) får utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.
  • Regjeringen opphever flypassasjeravgiften midlertidig for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. I tillegg opphever regjeringen samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
  • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
  • Regjeringen øker bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Regjeringen endrer pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

Er effekten av tiltakene effektive nok?

Tiltakene som omfatter tilbakeføring av årets underskudd mot tidligere års overskudd, vil ikke ha effekt før skattemeldingen for 2020 er levert i 2021. Disse tiltakene vil derfor ikke hjelpe virksomheter som allerede nå har sviktende omsetning. Effektive tiltak fra Regjeringen vil være ordninger som letter virksomhetens plikter ved permisjoner og sykemeldinger.

Regjeringen varsler at ytterligere tiltak kan iverksettes i tiden fremover.

 

Bilde: Shutterstock.com