Personalrabatter – forslag om endring

Av 26. mars 2019Blogg

Regjeringen har i dag fremmet et forslag om endringer i reglene for personalrabatter og gaver. Vi antar at det er flertall for dette slik at det vil bli vedtatt i Stortinget om kort tid.

  • For personalrabatter økes beløpsgrensen for skattefritaket fra kr 7 000 til kr 8 000. Samtidig fjernes begrensningen i størrelsen på rabatten (50%) slik at det nå kan gis 100% rabatt innenfor skattefritaket. Dette betyr at man vederlagsfritt kan gi varer og tjenester som man omsetter selv til de ansatte, inntil en verdi av kr 8 000. Etter dette må rabatter innrapporteres og beskattes. Arbeidsgivere må altså fortsatt ha en oversikt over hvor mye rabatter de ansatte har benyttet seg av, for å kunne vite når man går over grensen på kr 8 000. Det vil også fortsatt være nødvendig å ha et forhold til varens eller tjenestens omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

 

  • Skattefritaket for andre gaver i arbeidsforhold som gis som en generell ordning i bedriften, økes fra kr 1 000 til kr 2 000. Dette gavefritaket kommer i tillegg til det som gjelder for personalrabatter.

I tillegg til disse to forslagene utsettes innføringen av beskatning for fribilletter i transportnæringen (ansatte i trafikkselskaper som NSB, SAS o.l.) til 01.07.2019.

 

Regjeringens proposisjon til Stortinget kan leses i sin helhet her.