Minstekrav ved opprettelse av et aksjeselskap

Hvis du går rundt med tanken om å starte ditt eget AS, finnes det en rekke krav som du bør være oppmerksom på. Her får du en rask oversikt over minstekravene du må oppfylle før du kan starte ditt eget aksjeselskap.

Har du en stødig forretningsidé, kan det være drømmen om å starte et eget AS ikke er så langt fra å bli en realitet. Du må bare sørge for å oppfylle disse minimumskravene:

  • Det må være minimum én eier av selskapet, som må være styreleder.
  • Alle involverte må være minimum 18 år.
  • Alle involverte må ha norsk personnummer eller D-nummer om de ikke er norske statsborgere.
  • Selskapet må ha en norsk kontoradresse.
  • Selskapet må registrere en bankkonto i en norsk bank, og til dette må eier ha godkjent bilde-ID.
  • Selskapet må ha et godkjent firmanavn. Du kan lese navnereglene for aksjeselskaper her.
  • Du må ha aktiver som har en verdi tilsvarende minimumskravet til aksjekapitalen på 30.000 NOK.
  • I tillegg til aksjekapitalen må du ha penger til å betale gebyr for registrering og tinglysing. For aksjeselskaper er dette gebyret 5.570 NOK ved elektroniskregistrering og 6.797 NOK ved papirregistrering.

Når du har styr på alle minimumskravene, kan eventyret begynne. Les hvordan du starte AS her!

PKF ReVisjon tilbyr GRATIS og UFORPLIKTENDE oppstartsmøte ved start av AS, hvor vi sammen sikrer at du får den best mulig.

Kontakt oss