Kontantstøtten til næringslivet – slik forbereder du søknaden

Av 7. april 2020Blogg

Søknadsportalen skal etter planen åpnes 17. april. Allerede nå er det en del ting du bør gjøre for å være best mulig forberedt.

Hvis du har hatt et betydelig fall i omsetningen som følge av koronakrisen (minimum 20 % i mars), kan du ha rett på tilskudd for å dekke en del av dine faste kostnader. Når du skal søke om tilskudd for dekning av kostnader for mars måned, må du ha klar en oversikt både over kostnadene du skal ha kompensert og omsetningen for mars måned.

Du bør sørge for å:

  • være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnader er ført på riktig konto
  • ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)
  • sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars
  • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020
  • ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen

Lovforslaget skal behandles av Stortinget de nærmeste dagene. Det fremlagte lovforslaget gir Regjeringen en rekke fullmakter til å fastsette mer detaljerte regler både når det gjelder beregning av omsetning/omsetningsnedgang og mer detaljerte regler for avgrensing og beregning av kostnadene man søker kompensasjon for. Alt dette vil komme på plass innen søknadsportalen åpner 17. april.

Hovedprinsippene i forslaget vil trolig ligge fast også etter Stortingsbehandlingen og det er derfor ingen grunn til ikke å sette i gang med forberedelsene vi har listet opp allerede nå.

Portalen/nettsiden for ordningen er allerede opprettet og du finner den på kompensasjonsordning.no

 

Spør oss gjerne om det er noe du lurer på!

Vi i PKF er alltid tilgjengelige for hjelp og gode råd. Det er bare å ta kontakt.

Bilde: ffikretow@hotmail.com/Shutterstock