Hvorfor endre fra enkeltmannsforetak til AS?

Av 26. mars 2019Blogg
Hvorfor endre fra enkeltmannsforetak til AS?

Ved å endre organisasjonsform fra enkeltpersonforetak (EPF) til aksjeselskap (AS) kan du oppnå flere fordeler. Bedre trygderettigheter og begrenset personlig ansvar er to av dem.

En omdanning fra enkeltpersonforetak til AS skje skattefritt ved at AS-et overtar EPF-ets eiendeler og gjeld, og trer inn i de skattemessige posisjonene som er knyttet til virksomheten i EPF-et. Det nye AS-et kan stiftes med EPF-et som tingsinnskudd.

Er det ikke eiendeler av betydning, kan det være like gunstig å starte et nytt aksjeselskap og begynne å drive det med blanke ark.

Når man endrer organisasjonsform er det vanligste å slette foretaket man endrer fra. Samtidig er det ikke noe i veien for å beholde den tidligere registreringen dersom dette av ulike årsaker er hensiktsmessig.

Fordeler ved omdanning fra enkeltpersonforetak til AS:

 • Trygderettigheter som en vanlig ansatt, om du ansettes i det nye aksjeselskapet.
 • Aksjekapitalen, som nå er redusert til kr 30.000, kan dekke stiftelsesomkostningene.
 • Redusert personlig økonomiske ansvar i forhold til det du har i et enkeltmannsforetak.
 • Som aksjonær i ditt nye AS risikerer du kun å miste det du selv har investert i selskapet.
 • Få bedre muligheter til å spare og re-investere da aksjeselskap betaler kun 23 prosent skatt.

For at reglene om skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til AS skal kunne anvendes, må enkeltpersonforetaket drive virksomhet (i skattelovens forstand). . Rettspraksis krever at det må utøves aktivitet som tar sikte på ha en viss varighet, er egnet til å gå med overskudd og som drives for skattyters regning og risiko.

Hvordan omdanne fra enkeltpersonforetak til AS:

 • Stift et aksjeselskap. Stiftelsesdokumentet må imidlertid tydelig beskrive at dette er en omdannelse av organisasjonsformer, og dermed at ditt nye AS er en omdannelse fra et konkret og oppgitt enkeltpersonforetak.
 • Et eksisterende aksjeselskap som allerede er stiftet, men som ikke har vært i drift, kan også benyttes ved omdanning av organisasjonsformer.
 • Aksjekapitalen må være minimum kr 30.000 og kan bestå i den overførte virksomheten (såkalt «tingsinnskudd»), men kan også kombineres med pengeinnskudd og fordring.
 • Ved omdanning fra enkeltpersonforetak til AS skal AS-et, i tillegg til stiftelsesdokument og vedtekter, ha en åpningsbalanse hvor virksomhetens eiendeler, egenkapital og gjeld kommer tydelig frem.
 • Ved tingsinnskudd må du utarbeide en redegjørelse som beskriver hva tingsinnskuddet består av, hvordan du har vedsatt det, og bekrefte at verdien minst tilsvarer den verdien som skytes inn. Redegjørelsen må være bekreftet av revisor.

Viktig å vite etter endring av organisasjonsformer

Etter at veien fra enkeltpersonforetak til AS er fullført, er det et par rent praktiske ting du bør vite:

 • Kontrakter med kunder eller andre aktører må endres eller reforhandles da aksjeselskapet vil være en ny juridisk person og ha nytt organisasjonsnummer.
 • Du må registrere det nye selskapet i merverdiregisteret idet det nye aksjeselskapet har fakturert for kr 50 000.
 • Du må opprette nytt kundeforhold med banken, noe som også innebærer at virksomheten din vil få nye kontonumre.

Har du spørsmål eller behov for bistand knyttet til omdanning fra enkeltpersonforetak til AS? Vi i PKF ReVisjon har lang erfaring med omorganisering og kan tilby verdifull rådgivning på området. 

Kontakt oss