Hva kan en god revisor gjøre for din virksomhet?

Hva kan en god revisor gjøre for din virksomhet?

Revisjon er noe mange selskaper er pålagt. Men mer enn noe som er påtvunget, kan revisor også være en nyttig støttespiller for deg og din bedrift.

Privat revisjon har sin opprinnelse i den industrielle revolusjon. På 1800-tallet ble mange industribedrifter så store og omfattende at eierne ikke lenger hadde full kontroll med virksomheten på egenhånd. For å kontrollere at lederne i bedriften rapporterte riktig, leide eierne inn folk til å revidere tallene.

Etterhvert har behovet for pålitelig informasjon økt. Revisor skal sikre at alle interessenter rundt bedriften er trygge på at bedriften driver som den sier; at tallene stemmer, at lover etterfølges, og at viktige rutiner er på plass.

I dag kan revisor både bidra med et kvalitetsstempel for bedriften samt være en sentral rådgiver for virksomheten.

Rådgivning

En dyktig revisor har betydelig kompetanse på områder som virksomhetsstyring, selskapsstruktur, regnskap, mva- og skattejuss og eierskapsregler. I PKF Beckman Lundevall kan vi rådgi din virksomhet på områder som:

  • Skatte- og avgiftssaker
  • Kjøp, salg og fusjon av selskaper
  • Etablering av datterselskaper
  • Omorganiseringer
  • Større investeringer
  • Kapitalendringer
  • Generasjonsskifte

Våre revisorer har gjennom studier og praksis formell kompetanse på alle disse områdene.

Vår deltakelse og medlemskap i PKF International gjør at vi også kan rådgi på områder som går ut over landets grenser. Vi har også medarbeidere som behersker en rekke språk.

Skape tillit

Tillit er helt vesentlig for oss som driver med revisjon. Selv om revisor er valgt av eierne, skal vi være en uavhengig og objektiv part.

Vår jobb er å sørge for at markedet opplever at de kan ha tillit til din virksomhet, og at mulige interessenter kan være trygge på at det som blir presentert om virksomheten er riktig.

Interessenter som trenger denne tilliten kan f.eks. være aksjonærer, myndigheter, forretningsforbindelser, ansatte og långivere.

Nærhet

I PKF Beckman Lundevall er nærhet utrolig viktig. For oss er det viktig å kjenne selskapet ditt godt fra innsiden, slik at vi kan gi tilpasset rådgivning som skaper mest mulig verdi for deg og din bedrift.

Alle våre klienter har et dedikert team, slik at du som kunde alltid kan kontakte en som kjenner til selskapet og deres forhold.

Samarbeidspartner for eierne

Det er forskjell på hvor mye den enkelte revisor kan hjelpe deg med. Men i alle tilfeller kan ditt selskap gjøre bedre bruk av revisor ved å være bevisst på revisors rolle og handle deretter.

En god dialog mellom deg og revisor er grunnleggende for et verdifullt samarbeide, som ruster deg til å utnytte lønnsomme muligheter samt unngå eventuelle fallgruver.

Er du på utkikk etter ny revisor? I PKF ReVisjon tilbyr vi GRATIS og UFORPLIKTENDE oppstartsmøte, hvor vi kan bli bedre kjent med hverandre.

Kontakt oss