Husk å levere omsetningsoppgave for alkohol innen 1. mars

omsetningsoppgave for alkohol

I følge alkoholloven skal alle som har salg- og skjenkebevilling levere omsetningsoppgave for alkohol innen 1. mars hvert år. Leverer du ikke omsetningsoppgaven eller betaler det påfølgende bevillingsgebyret, kan konsekvensene bli alvorlige.

Alle dagligvarebutikker med ølsalg og alle virksomheter med skjenkebevilling i Oslo kommune skal i følge alkoholloven rapportere til Næringsetaten hvor mye alkohol de solgte forrige kalenderår. Fristen for innlevering er 1. mars 2018.

Størrelsen på bevillingsgebyret som skal betales kommunen avhenger naturlig nok av mengden alkohol som ble solgt.

Nytt av året er at du får en foreløpig beregning av hvor mye du skal betale i bevillingsgebyr etter å ha levert omsetningsoppgaven. For dagligvarehandel utgjør det årlige bevillingsbeløpet minimum 1630 kroner, mens det laveste gebyret for skjenkesteder er 5100 kroner.

Slik leverer du omsetningsoppgaven

For å levere omsetningsoppgave for alkohol må du være styreleder, daglig leder eller ha rollen «kommunale tjenester» i Altinn for selskapet du representerer. Selve omsetningsoppgaven leveres på nettsiden til Oslo kommune.

På Min side velger du «ditt selskap», «serverings-, salgs- og skjenkebevilling» og dermed «send inn omsetningsoppgaven». De fleste feltene skal her være fylt ut på forhånd, så det eneste du skal behøve å fylle inn er de konkrete omsetningstallene.

Må ha bekreftelse fra revisor

Før retningslinjene i alkoholloven tilsier at din omsetningsoppgave for alkohol er levert på en tilfredsstillende måte, skal en revisor bekrefte dine omsetningstall. Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.

Det er verdt å merke seg at om du har sendt omsetningsoppgaven til en revisor, ansees ikke dette som at du har levert omsetningsoppgaven til Næringsetaten. Det er derimot bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene og å legge ved denne bekreftelsen når omsetningsoppgaven leveres. Uten revisors bekreftelse regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven, og dermed også alkoholloven, er fritatt for skatteplikt.

Ikke levert omsetningsoppgave eller betalt bevillingsgebyr?

Leverer du ikke omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist, får du ytterligere to prikker.

Får du tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil Oslo kommune inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i minimum én uke.

Har du spørsmål vedrørende alkoholloven, levering av omsetningsoppgave alkohol og bekreftelse fra revisor, er du velkommen til å kontakte PKF ReVisjon Vi har mange års erfaring innen revisjon og rådgivning til virksomheter med skjenkebevilling.

Kontakt oss