Denne uken kom den gode nyheten om at norsk økonomi har hentet seg inn mye raskere enn myndighetene først antok. Samtidig nærmer feriepengetiden seg.

Gjenåpning av arbeidsplassen og utbetaling av feriepenger

Av 11. juni 2020Blogg

Denne uken kom den gode nyheten om at norsk økonomi har hentet seg inn igjen mye raskere enn myndighetene først antok. Finansdepartementet har derfor justert ned vurderingen av hvor mye kompensasjonsordningen for næringslivet kommer til å koste, fra 50 milliarder kroner til 10–20 milliarder kroner.

Det betyr at mange bedrifter allerede er godt i gang med å åpne opp igjen, og at stadig flere nå ser at markedet er klart. En hyggelig start på sommeren for alle – fra permitterte til bedriftseiere – vil være å begynne å ta tilbake permitterte ansatte.

Vi må sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Det er mye arbeidsgivere må sette seg inn i før de kan gjenåpne, og vi har samlet noen av punktene her. På NHOs side for bedriftsledere finner du utfyllende informasjon om gjenåpning og gode råd for nye rutiner.

Først og fremst må arbeidsgiveren huske at det er han eller hun som har ansvar for at de ansatte kan jobbe på en forsvarlig måte. Selv om smitten nå har flatet ut og mange sykehus ikke lenger har noen koronapasienter inne, må vi fortsette å ta forholdsregler. Spesielt i Oslo og de andre store byene bør arbeidsgivere legge til rette for fleksibel arbeidstid så langt det er mulig, for da unngår vi at alle reiser samtidig.

Myndighetene anbefaler en gradvis gjenåpning. Enten arbeidsplassen henter inn de ansatte i puljer eller rullerer på hvem som er på arbeidsplassen, gir dette både overordnede og ansatte tid til å venne seg til nye rutiner. Husk at arbeidstidreglene fremdeles gjelder. Denne situasjonen ikke er noen unnskyldning for at enkelte ansatte får for stor belastning.

Alle bedrifter bør ha tilpassede smittevernsrutiner

Arbeidsgiveren må sørge for at de ansatte som kommer tilbake til arbeidsplassen, blir satt inn i smittevernsrutinene. Mange tilbyr plakater som bedrifter kan skrive ut og henge opp der det er nødvendig med påminnere. Blant annet har Helsedirektoratet plakater på mange språk, og NHO har plakater på norsk. Alle bedrifter er ulike, og det er absolutt rom for at de selv skal kunne vurdere situasjonen sin og sette i gang de tiltakene og rutinene som er nødvendige.

Allikevel er det enkelte ting vi alle bør være oppmerksomme på. For eksempel er noe av det viktigste vi kan gjøre nå, å sørge for ekstra renhold. Vi må være ekstra nøye med å vaske følgende overflater:

 • skrivebord
 • benker
 • stoler
 • dører og håndtak
 • lysbrytere
 • kaffemaskiner
 • mobiltelefoner
 • adgangskontroll
 • heisknapper

I tillegg har mange foreninger, for eksempel byggenæringen og reiselivsbransjen, utarbeidet egne veiledere om smittetiltak for sin bransje.

I arbeidet med å tilrettelegge arbeidsplassen for gjenåpning må bedriftene ta hensyn til at nærkontakt med en som er bekreftet syk med covid-19, vil utløse krav om karantene. Idet dette innlegget publiseres, innebærer nærkontakt i en innendørs jobbsituasjon at man har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende med en som er bekreftet syk. Utendørs gjelder den samme definisjonen, bare at man da må ha vært ansikt til ansikt. Nærkontakt defineres også som direkte fysisk kontakt, og i jobbsammenhenger vil det oftest være håndhilsning.

Men vent, hva med feriepengene?

Feriepenger skal selvsagt betales på et tidspunkt, men mange er nok usikre på hvordan de skal håndtere utbetaling og lønnstrekk til sine permitterte ansatte. Først kan det være greit å minne de permitterte om at de ikke kan motta dagpenger samtidig som de får feriepenger. I meldekortet til NAV må altså de si ifra om at de har ferie.

Bedrifter håndterer feriepenger på mange ulike måter, og dette vil påvirke hvordan hver enkelt ordner det i år. Grovt sett har man fire alternativer:

 • De ansatte får feriepenger i juni og trekkes i lønn senere.

Dette er en enkel løsning hvis de ansatte vanligvis får feriepenger i juni. De ansatte som ikke mottar lønn i denne perioden, må da godta å trekkes i lønn ved en senere anledning.

 • De ansatte blir trukket i lønn direkte fra feriepengene.

Dette kan være et alternativ for ansatte som ikke har behov for feriepengeutbetaling akkurat nå. De ansatte vil da får en relativt liten utbetaling nå, men vil ha rett til å avvikle ferie senere uten trekk i lønnen.

 • De ansatte får utsatt både feriepengeutbetaling og lønnstrekk.

Med denne løsningen slipper de ansatte å måtte spare feriepenger for å ha nok igjen til å kompensere for et senere lønnstrekk, og utbetalingen kan gjøres på et tidspunkt som passer den ansatte.

 • De ansatte får lønnstrekk og feriepengeutbetaling idet de faktisk avvikler ferie.

Med denne løsningen trekkes de ansatte i lønn basert på hvor mye ferie de faktisk tar ut. De får også utbetalt forholdsmessig riktig mengde feriepenger idet de avvikler ferie.

Siden vi er i en svært spesiell situasjon, er det ekstra viktig å forsøke å avtale feriepengeutbetalingen med hver enkelt ansatt. Mange kan av ulike grunner ha havnet i en sårbar situasjon. Hvis du lurer på noe angående feriepengeutbetaling eller har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for hjelp og gode råd.

Da gjenstår det bare å ønske deg en god sommer! Vi håper den blir fylt av varme og glede, og at vi alle oppdager skjulte perler i våre nærmeste omgivelser.