Fravalg av revisjon for aksjeselskaper

Fravalg av revisjon for aksjeselskaper

En del mindre aksjeselskaper kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres, såkalt fravalg av revisjon. Finn ut om ditt selskap kan velge denne fremgangsmåten, og les hva du i så fall må gjøre.  

Selskaper som faller under terskelverdiene for revisjon kan velge å ikke revidere årsregnskapet, dette kalles fravalg av revisjon. Selskapet kan velge dette hvis:

  • driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner
  • balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Om selskapet er nystiftet må aksjeinnskudd være mindre enn 23 millioner kroner.

Når driftsinntektene, balansesummen eller årsverkene overstiger grensen, inntrer revisjonsplikten fra og med året etter.

Om du derimot faller under terskelverdiene og vil fravelge revisor, må driftsinntektene være under grensen to år på rad. Fra og med det tredje året faller revisjonsplikten bort.

Enkelte typer selskaper har revisjonsplikt uavhengig av terskelverdiene. Dette gjelder bl.a. om selskapet driver med advokat- eller apotekvirksomhet eller er godkjent som entreprenør etter lotteriloven. Du kan heller ikke velge bort revisjon om selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet eller er pålagt revisjon av skatte- og avgiftsmyndighetene.

Morselskap i konsern

Du har kanskje hørt at alle morselskaper i konsern har revisjonsplikt, men slik er det ikke lenger. Fra 1. Juni 2017 kom endringer i aksjeloven som lempet på dette.

Derimot gjelder terskelverdiene i morselskapet samlet for konsernet. Om konsernet har mer enn 6 millioner kroner i omsetning, spiller det dermed ingen rolle om morselskapet har en omsetning som er mindre.

Hvordan fravelge revisjon?

Om du skal starte et aksjeselskap er det enkelt: Om det i stiftelsesdokumentet ikke blir valgt revisor, trenger ikke årsregnskapet å revideres.

Om selskapet har revisor fra før, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og selskapet kan si opp revisor. Generalforsamlingsvedtaket krever samme flertall som vedtektsendring.

Det må fattes i løpet av regnskapsåret, og være registrert i Foretaksregisteret innen 15. januar påfølgende år.

Hvor lurt er det egentlig?

Før du sparker revisoren kan det være lurt å tenke seg om to ganger. Revisjon handler ikke bare om plikt, men om tillit til selskapet.

Om foretaket har eller vurderer å søke om utvidet finansiering gjennom bank, for eksempel lån eller kassekreditt , vil det kunne tale til din fordel at du legger fram reviderte årsregnskap. Kanskje er det også krav til revisjon i lånebetingelsene til selskapet? Det samme gjelder om du vurderer salg eller fusjon av hele eller deler av virksomheten. En del offentlige tilskudd kan også kreve revisorbekreftelse.

Har du kreditt hos leverandører? Er de like villige til å gi kreditt om du fravelger revisjon? Hva med kundene dine? Hvor viktig er det for dem at du har en bekreftelse på selskapets soliditet?

Om du ser at selskapet er på vei over terskelverdiene året etter, vil det trolig også lønne seg å beholde revisor heller enn å få starte på nytt et år etter.

Regnskapsloven er én ting, hva som er riktig for din bedrift er noe annet. En revisor er nemlig også en nyttig sparringspartner som kan gi råd og veiledning til økonomisk styring, skatteinnberetning, bokføring og mye mer.

PS! Husk også at du uansett må levere inn årsregnskap.

Har du behov for bistand eller rådgivning knyttet til revisjon for aksjeselskap? PKF ReVisjon tilbyr gratis og uforpliktende oppstartsmøte.

Kontakt oss