Facebook sin norske avdeling har blitt varslet om tvangsoppløsning

facebook revisjonsplikt revisor

De fleste bedrifter har kjennskap til reglene rundt revisjonsplikt, men det kan glippe. Det gjorde det eksempelvis for Facebook Norway AS, som nå har fått fire uker til å velge en revisor.

Facebook sin norske avdeling oversteg i fjor den grensen som avgjør om en bedrift må ha en registrert revisor. På tross av dette har selskapet fortsatt ikke noen tilknyttet revisor, og det har utløst en advarsel.

I et skriv fra Brønnøysundregistret fremgår det at Facebook Norway AS har fire uker til å bringe forholdet i orden. Hvis dette ikke skjer vil tingretten bli varslet om at vilkårene for tvangsoppløsning blir oppfylt.

Når må en bedrift ha en registrert revisor?

Når det gjelder revisjonsplikt er det viktig å skille mellom foretakstype. Facebook Norway AS er, som navnet antyder, et aksjeselskap.

Et aksjeselskap må ifølge regnskapsloven ha en registrert revisor med en gang selskapet:

… har driftsinntekter på mer enn 5 millioner NOK.

… har en balansesum på mer enn 20 millioner NOK.

… har et gjennomsnittlig antall ansatte som overstiger 10 årsverk.

I Facebook Norway AS sitt tilfelle er disse grensene for lengst oversteget. Regnskapet for 2016 viser at selskapet omsatte for 13 millioner.

Mediegiganten etablerte den norske avdelingen i 2015, og har i dag syv registrerte ansatte som jobber fra kontoret deres i Oslo.

Les her, hvis du vil vite mer om regnskapsplikt for enkeltmannsforetak (ENK).

Har du spørsmål vedrørende revisjon er du velkommen til å kontakte PKF ReVisjon. Vi har mange års erfaring innen revisjon for bedrifter i Oslo-området og rådgivning av alle virksomhetstyper.

Kontakt oss