Finn ut forskjellen på firmabilskatt og beskatning ved bruk av egen bil i næringen

firmabilskatt

Er det behov for bruk av bil i jobbsammenheng, finnes det ulike alternativer. Bedriften kan investere i en firmabil eller velge å la den ansatte bruke egen bil. Men hvilket alternativ bør du gå for? Ved å sette deg inn i beskatningsreglene er du bedre rustet til å ta den rette beslutningen.

En bil som eies av en bedrift betegnes som en firmabil. Hvis du som ansatt får stilt en bil til rådighet av arbeidsgiveren din slik at du også kan bruke den privat, anses dette å være en skattepliktig fordel.

Du blir da skattepliktig for en viss prosentdel av bilens verdi, også kalt: fordel av firmabil.

Firmabilskatt i prosenter

I 2017 blir du skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opp til 299 100 kroner, og 20 prosent av bilens listepris som overstiger 299 100 kroner. Eksempel:

Beskatningsgrunnlag = 320 000
30 % av 299 100 = 89 730
(320 000-299 100) x 20% = 4 180
Fordel av firmabil = 93 910

Kilde: altinn.no

Ingen regler uten unntak …

Disse skattesatsene gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller:

Er firmabilen f.eks. mer enn 3 år gammel pr. 01.01 i inntektsåret, blir beskatningsgrunnlaget i eksempelet over redusert til 75 % av bilens listepris som ny.

Hvis yrkeskjøringen utgjør mer enn 40.000 kilometer i året (dvs eksklusiv reise til og fra hjemmet ditt) vil beskatningsgrunnlaget også bli redusert til 75 %.

Hvis firmabilen både er mer enn 3 år gammel og du skal kjøre mer enn 40.000 kilometer, blir du kun beskattet for 56,25 prosent.

Er din firmabil en elbil blir du beskattet for halvparten av bilens verdi, med mindre bilen er mer enn 3 år gammel. Da blir du beskattet for 37,50 prosent av bilens listepris som ny.

Dersom firmabilen er varebil klasse 2 eller lastebil, kan man velge mellom å benytte en sjablongmetode for å beregne fordelen, eller en individuell verdsetting.

Bruk av egen bil i bedriftsøyemed

Bruker du din egen bil til arbeidsrelatert transport kan du få utbetalt kilometergodtgjørelse. Da må du skrive en fortløpende oppstilling (reiseregning) som må inneholde opplysninger for hver reise

  • Dato for start/slutt
  • Formål og hensikt
  • Reiserute og totalt kjørte kilometer
  • Navn på ev. passasjer(er)

Reiseregningen må signeres og leveres til arbeidsgiver, som må oppbevare den som dokumentasjon på godtgjørelsen.

Egen bil uansett kjørelengde og biltype 3,50,- pr. km
Egen elbil uansett kjørelengde og biltype 3,50,- pr. km
Tillegg for hver passasjer 1,00,- pr. km
Tillegg for henger 1,00,- pr. km
Tillegg for frakt av utstyr og materiell 1,00,- pr. km

Dersom virksomheten følger Statens satser, vil den andelen som overstiger Trekkfri sats være skattepliktig.

Har du behov for bistand eller rådgivning fra revisor? PKF ReVisjon tilbyr GRATIS og UFORPLIKTENDE oppstartsmøte.

Kontakt oss